Grzegorza Kantora
FUNDACJA DZIAŁANIE INFORMACJE
 
Pomoc chorym na Stwardnienie Rozsiane
w zakresie leczenia, rehabilitacji i wyposażenia

Tel. 721 670 632


Nr rachunku bankowego Fundacji
20 1020 3408 0000 4602 0422 6890
91-069 Łódź, ul. Legionów 29/22,     tel. +48 721 670 632
NIP 727 278 71 53, Regon 101 446 657, KRS 000 042 66 82
 
Fundacja rozpoczęła swoją działalność pod koniec roku 2014. Celem jej jest podejmowanie i finansowanie działań, mających na celu niesienie pomocy chorym na stwardnienie rozsiane (Sclerosis Multiplex). Fundacja umożliwia chorym niezwłocznie podejmowanie leczenia szpitalnego, organizacji opieki i zakup sprzętu do poruszania się w postaci wózków inwalidzkich i chodzików. Szczególnie dużą uwagę poświęcamy rehabilitacj. Wszelkie działania podejmowane przez Fundację są realizowane ze zbiórek pieniędzy organizowanych indywidualnie. Leczenie i sposoby rehabilitacji są organizowane w ścisłej współpracy z Polskim Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Fundacja stawia przed sobą zadania:
 1. edukacja chorych w zakresie postępowania i leczenia
 2. wyposażenie w środki umożliwiające samodzielne poduszanie się
 3. pozyskiwanie informacji o miejscach i sposobach rehabilitacji
 4. pomoc rzeczowa osobom niepełnosprawnycm
 5. integracja chorych w społeczeństwie

Fundacja Nadzieja Grzegorza Kantora przekazała osobom chorym na Stwardnienie Rozsiane:
Wózek inwalidzki
p. Adam z Łodzi
p. Grzegorz z Łodzi
p. Jarosław z Łodzi
Rower Stacjonarny
p. Małgorzata z Kleszczowa
p. Ewa z Piotrkowa
Chodzik
p. Małgorzata z Kleszczowa
p. Józef z Brzezin
Skuter elektryczny
p. Grzegorz z Łodzi
Hospitalizację i pomoc otrzymała
p. Iwona z Bełchatowa

Rozmiar: 93562 bajtówStwardnienie rozsiane to schorzenie ośrodkowego układu nerwowego. Choroba należy do grupy dolegliwości zapalno-demielinizacyjnych i jest najczęstszą przyczyną stwardnienia rozsianego. W Polsce na tą przypadłość choruje około 40 tysięcy osób, głównie w wieku od 20 do 30 lat, rzadko chorują osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, oraz po 50 roku życia. Na stwardnienie rozsiane częściej chorują kobiety niż mężczyźni (dotyka ich ono dwukrotnie częściej).

STWARDNIENIE ROZSIANE - PRZYCZYNY

Nie są do końca znane przyczyny stwardnienia rozsianego. Duży wpływ na jego powstanie mają ogniska demielinizacyjne znajdujące się w okolicach mózgu i rdzenia kręgowego. Stwardnienie rozsiane atakuje mielinę, która odpowiedzialna jest za budowę osłonek włókien nerwowych. Stwardnienie rozsiane powoduje, że niszczone są te osłonki, a "nagie" włókna nie są w stanie dobrze przewodzić sygnałów z ośrodkowego układu nerwowego. Taki stan rzeczy prowadzi w konsekwencji do problemów neurologicznych i powstawania objawów choroby, o czym można przeczytać niżej.

Istnieją pewne przypuszczenia na temat przyczyn choroby jaką jest stwardnienie rozsiane. Wszelkie hipotezy opierają się na współudziale czynnika środowiskowego, genetycznego oraz autoimmunologicznego.
 • Czynnik autoimmunologiczny: w trakcie procesu autoimmunologicznego organizm pacjenta produkuje białka - autoprzeciwciała, które niszczą mielinę (własne włókna nerwowe), co w konsekwencji prowadzi do tego, że organizm pacjenta sam siebie atakuje.
 • Czynnik genetyczny: dowiedziono, że rozwój stwardnienia rozsianego jest około dwudziestokrotnie większy u krewnych I stopnia pacjenta niż u osób niespokrewnionych.
 • Czynnik środowiskowy: do czynników środowiskowych wpływających na wystąpienia stwardnienia rozsianego możemy zaliczyć: miejsce zamieszkania i urodzenia, ponieważ im dalej od równika tym większa szansa choroby; zanieczyszczenie środowiska; tytoń; dieta; niedobór witaminy D; hormony.

  STWARDNIENIE ROZSIANE - OBJAWY

  Stwardnieniu rozsianemu towarzyszy szereg objawów, często pojawiających się na kilka lat przed diagnozą. Jednym z nich jest zmęczenie, nieuzależnione od wysiłku fizycznego. Kolejnym objawem stwardnienia rozsianego jest pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, poprzedzone częstymi zaburzeniami widzenia.
  W pierwszym okresie choroby najczęstszymi objawami są:
 • niedowład kończyn,
 • zaburzenia widzenia (ubytki w polu widzenia i podwójne widzenie),
 • zaburzenia czucia,
 • zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów.

  Objawy choroby nie są jednolite i nie zawsze występują w tym samym nasileniu u wszystkich chorych. Najczęściej występują jako grupa symptomów chorobowych – u jednych będzie to niedowład, u innych niewielka niedoczulica. W kolejnych fazach dołączają do nich zaburzenia zwieraczy, niestabilność emocjonalna, napięcie mięśniowe, zawroty głowy, częste upadki.

  STWARDNIENIE ROZSIANE - PODZIAŁ OBJAWÓW ZE WZGLĘDU NA STRUKTURĘ MÓZGU LUB RDZENIA

  Objawy neurologiczne stwardnienia rozsianego dzielimy na:
  • zaburzenia wzroku: ból oka i łuku brwiowego, podwójne widzenie, oczopląs, zaburzenia pracy gałek ocznych, zapalenie nerwu wzrokowego.
  • zaburzenia czucia: mrowienie, uczucie zimna, brak czucia, uczucie gorąca, nadwrażliwość na ciepło,
  • kłopoty z utrzymaniem równowagi i koordynacją ruchów: nadmiernie obszerne ruchy, częściowa utrata kontroli nad kończynami, drżenie rąk, utrata równowagi, problemy z koordynacją ruchów,
  • spastyczność czyli zaburzenia napięcia mięśniowego: sztywność mięśni, skurcze mięśni, odruchy patologiczne,
  • problemy z mową: bełkotanie, mowa spowolniona,
  • problemy z oddawaniem moczu i wypróżnianiem się: nietrzymanie moczu, zaparcia lub brak kontroli nad trzymaniem stolca, brak kontroli nad zwieraczami, uczucie niepełnego wypróżnienia, częste oddawanie stolca,
  • problemy z seksem: mniejsze libido, impotencja, suchość pochwy, mniejsza wrażliwość na dotyk, późny wytrysk,
  • zaburzenia emocjonalne, poznawcze i psychopatologiczne: problemy z pamięcią krótkotrwałą, depresja, zły nastrój, zmęczenie, problemy z nauką, zaburzenia koncentracji, zaburzenia mowy,
  • zespół zmęczenia: najbardziej uciążliwy z objawów. Zmęczenie największe nasilenie wykazuje popołudniami.
  STWARDNIENIE ROZSIANE - RODZAJE CHOROBY

  Stwardnienie rozsiane dzielimy na cztery postacie, podział ten ma związek z różnym przebiegiem choroby oraz odmiennymi objawami u poszczególnych osób.
  Stwardnienie remitująco-nawracające: jest to najczęściej występująca postać tej choroby. Ujawnia się najczęściej u pacjentów, którzy nie ukończyli 40 roku życia, a jego przebieg ma charakter rzutów i remisji. Co to znaczy? Rzut to nowe objawy choroby bądź nasilenie istniejących, trwa co najmniej dobę. Jeżeli pacjent ostatni rzut miał miesiąc temu (minimum), a pogorszenie jego stanu zdrowia nie ma związku z innymi czynnikami np. grypa, infekcja - możemy mówić o rzucie. Poprawa stanu zdrowia chorego następuje po około czterech lub dwunastu tygodniach, co nazywane jest już stanem remisji, czyli stanem bez objawów lub ich nasilenia. Kolejne rzuty powodują przykre powikłania neurologiczne, które w konsekwencji mogą prowadzić do niepełnosprawności. Rzuty stwardnienia rozsianego pojawiają się co kilka tygodni, miesięcy lub nawet lat.
  Stwardnienie rozsiane wtórnie postępujące: ten rodzaj choroby występuje najczęściej u pacjentów, którzy skończyli 40 rok życia, i u których choroba od 10-15 lat ma postać remitująco-nawracającą. Niestety ta postać choroby nie niesie ze sobą żądnej poprawy, a stan chorego powoli się pogarsza (narastają objawy neurologiczne).
  Stwardnienie pierwotnie postępujące: ujawnia się najczęściej u płci męskiej po 40 roku życia, jest to grupa około 10-15% chorych na stwardnienie rozsiane. Przykre dolegliwości neurologiczne nasilają się od początku choroby. Pacjenci mają problem z poruszaniem się, koordynacją i osłabieniem nóg.
  Stwardnienie rozsiane pierwotnie postępujące z zaostrzeniami: jest to najrzadsza postać stwardnienia rozsianego, ujawnia się zaledwie u 5% pacjentów. Ten rodzaj choroby nie niesie ze sobą okresów poprawy, niepełnosprawność postępuje od samego początku trwania choroby, pojawiają się rzuty.

  STWARDNIENIE ROZSIANE – ROZPOZNANIE

  Postępy w medycynie pozwalają na wcześniejsze niż w przeszłości wykrywanie stwardnienia rozsianego. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny wspomagają diagnozowanie, a także monitorowanie postępów choroby. Innymi badaniami są badanie immunoglobulin w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz potencjały wywołane wzrokowe, słuchowe i somatosensoryczne (mogą świadczyć o uszkodzeniu układu nerwowego).

  STWARDNIENIE ROZSIANE - LECZENIE

  Leczenie stwardnienia rozsianego polega na zapobieganiu i leczeniu objawów. W czasie tzw. rzutu choroby stosuje się leki steroidowe, które zmniejszają nasilenie reakcji zapalnej w ognisku demielinizacji i przyspieszają ustępowanie objawów. Przez stosowanie odpowiednich leków można ograniczyć długofalowy przebieg choroby. Jeśli do czynienia mamy z chorobą postępującą gwałtowanie, choremu podaje się leki immunosupresyjne. Farmakologiczne leczenie objawowe oraz zabiegi rehabilitacyjne pomagają w przypadku wzmożonego napięcia mięśni oraz zaburzeń zwieraczy. Nie należy ignorować korzystnego wpływu, jaki na chorych może mieć właściwy tryb życia. Dbałość o odpowiednią wagę, unikanie przemęczenia ciała i ducha oraz stanów zapalnych może chronić chorych przed kolejnym rzutem choroby.

  Informacje zawarte w serwisie mają charakter wyłacznie informacyjny i w żaden sposób nie odnoszą się do leczenia choroby.


 • Fundacja Nadzieja 2014 - 2019 ©     Tel. 721 670 632